Ceny vodíkového čištění jsou dle obsahu motoru.


Dekarbonizaci doporučujeme provádět každý rok

do 3000 cm³
bez DPF
2.890 Kč

Dekarbonizace je vhodná pro všechny druhy spalovacích motorů

do 3000 cm³
s DPF
3.490 Kč

Dekarbonizace motoru vodíkem

do 5000 cm³
s/bez PDF
3.690 Kč

Dekarbonizace motoru vodíkem

nad 5000 cm³
s/bez PDF
5.590 Kč


Možnost platby kartou
Přijímáme platby kartou

Dopřejte svému motoru detox. Dekarbonizace Litoměřice - čištění motorů od karbonu vodíkem

Poučení zákazníka.

Dekarbonizace se vykonává tzv. bezdotykově prostřednictvím vysoce hořlavého plynu – HHO, který
způsobuje tzv. „vypálení“ nečistot a karbonových usazenin ve spalovacím prostoru a výfukovém systému.


Zákazník je si vědom, že čištění vodíkovou technologií se nedoporučuje provádět na poškozeném motoru a výfukovém systému, přitom tímto mechanik nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody, které by se vyskytly při čištění.


Za případné škody, které způsobil mechanik, zodpovídá mechanik.


Zákazník je povinný předem informovat provozovatele přístroje o technických problémech motoru,


Zákazník rozumí, že proces čištění si vyžaduje přibližně 60 – 90 min. při běžícím motoru, proto je nutné mít
dostatek PHM na celou dobu čištění.

Objednat dekarbonizaci

Objednat čištění