Ceník

Ceny vodíkového čištění spalování jsou dle obsahu motoru.

do 3000 cm³


bez DPF
2.890 Kč

do 3000 cm³


s DPF
3.490 Kč

do 5000 cm³


s/bez PDF
3.690 Kč

nad 5000 cm³


s/bez PDF
5.590 Kč


Cena chemické dekarbonizace sání

Cena chemické dekarbonizace – 1200 Kč.


Akční cena na dekarbonizaci spalování vodíkem a chemickou dekarbonizaci sání motor s DPF.

Akce na dekarbonizaci motoru, sání i spalování za zvýhodněnou cenu
Dekarbonizace Motorů Litoměřice

Přijímáme platby kartou

přijímáme platby kartou
přijímáme platby kartou

Dopřejte svému motoru detox. Dekarbonizace Litoměřice - čištění motorů od karbonu vodíkem
Dekarbonizace Motorů Litoměřice

Poučení zákazníka.

Dekarbonizace se vykonává tzv. bezdotykově prostřednictvím vysoce hořlavého plynu – HHO, který
způsobuje tzv. „vypálení“ nečistot a karbonových usazenin ve spalovacím prostoru a výfukovém systému.


Zákazník je si vědom, že čištění vodíkovou technologií se nedoporučuje provádět na poškozeném motoru a výfukovém systému. Na motoru s omezenou funkcí chlazení ( vadný termostat, nefunkční ventilátor chlazení a pod.) přitom tímto mechanik nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody, které by se vyskytly při čištění.


Za případné škody, které způsobil mechanik, zodpovídá mechanik.


Zákazník je povinný předem informovat provozovatele přístroje o technických problémech motoru.


Zákazník rozumí, že proces čištění si vyžaduje přibližně 60 – 90 min. při běžícím motoru, proto je nutné mít
dostatek PHM na celou dobu čištění.


Přejít nahoru